Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО October 15 2018 11:49:54
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 3

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Експерт връзки с обществеността

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“


Наименование – Експерт, връзки с обществеността
Код по НКПД 2419 6003

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: Управителя на дружеството

Длъжността ръководи:
Административно –
Методически –
Място в структурата:

Управител

ЕКСПЕРТ„ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

Техническо лице


Цел на длъжността:
Организирането на връзки с обществеността и пресата за всички събития, касаещи дейността на дружеството.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Взаимодейства във вътрешните отношения с всички ръководители на отдели.
Външни:
Взаимодейства с пресата в страната и извън нея, когато е необходимо, и с всички трети лица по отношение нуждите на дружеството.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Да ръководи и развива по подходящ начин всички дейности относно връзки с обществеността и създаването на добър корпоративен имидж.
2. Да представя фирмата по възможно най-добрия начин пред клиентите и партньорите на дружеството.
3. Да извършва всички дейности по отношение на организиране и осъществяване на публични събития, промоционални материали, взаимоотношения с пресата, рекламиране и т. н.
4. Да създава и да обновява фирмената база данни за пресата.
5. Да поддържа фирмения уебсайт.
6. Да подготвя участието на дружеството в презентации и форуми.
7. Да изготвя рекламата, рекламните брошури, календари, визитните картички и др. и да ги предлага на управителя на дружеството за одобрение.
8. Да изпълнява и други професионални задължения, при изискване от страна на управителя.
9. Да възлага задачи и отговорности, да делегира и контролира практическото изпълнение на задачите, в случай че други служители са включени в осъществяването на дейността.
10. Да използва рационално и сигурно средствата, предоставени на негово/нейно разположение от фирмата за изпълнение на работните задължения.
11. Регулярно да осигурява информация на управителя и ръководителите на отдели в дружеството относно публикации в пресата от значение и във връзка с дейността на дружеството.
12. Да изпълнява всяко задължение, свързано с интересите на дружеството, изисквано от ръководството.
13. Да взема участие във всички събития и курсове на обучение, организирани или изисквани от фирмата.
14. Да подобрява личните си умения.
15. Всички други задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Правилника за вътрешен трудов ред.

Права:
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

Специфични функции и задачи:
1. Осъществява контакт от името на дружеството с представители на информационни агенции, радио, телевизия, вестници и други средства за масова информация.
2. Дава официални изявления от името на дружеството, предварително съгласувани с ръководството.
3. Ежедневно изготвя клипинг на всички издания на пресата и го предоставя на вниманието на управителя и всички ръководители на отдели.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше образование степен бакалавър специалност „Връзки с обществеността“
Професионален/управленски опит:
Минимум 3 г. практически опит - препоръчителен.
Специални умения:
Умения за работа с компютър – Microsoft Office
Владеене на чужди езици:
Добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
Добри комуникативни умения.
Условия на труд и производствена среда:
Работа в офис и извън него при необходимост.
Режим на труд и почивка:
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не се предвиждат униформено облекло и лични предпазни средства.

Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |