Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО May 24 2018 04:58:00
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 2

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Деловодител

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ДЕЛОВОДИТЕЛ


Наименование Деловодител Код по НКПД 4143 2005

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Началник отдел Административен
Длъжността ръководи: няма подчинени
Място в структурата:

Н-к отдел Административен

ДЕЛОВОДИТЕЛ


Цел на длъжността – Длъжността деловодител отговаря на потребностите от приемане, регистриране и съхранение на фирмената кореспонденция.

Основни взаимоотношения:
Вътрешни
Има служебни контакти с всички отдели на организацията.
Външни
Контактува с куриерски и пощенски служби.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Приема и регистрира входящата кореспонденция.
2. Води отчетност за получената и изпращаната кореспонденция – ръчна в дневници и/или с компютър (добре организирана картотека).
3. В съответствие с резолюциите организира и насочва предаването на документите за изпълнение.
4. Обработва (регистрира, опакова, адресира) получената от отделите на организацията писма и документи, колетни пратки и ги предава за изпращане до адресатите.
5. Води добре организирана картотека за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение.
6. Познава и спазва единната система на деловодната дейност и инструкциите за нейното прилагане.
7. Спазва нормативните актове за водене и съхраняване на архивни документи.
8. Стриктно спазва правилата за приемане и предаване на кореспонденцията и колетните пратки и признаците за класиране и подреждане на документите в деловодството.
9. Създава справочна система за документите, която обезпечава удобно и бързо откриване.
10. Следи сроковете за съхранение на съответните документи. Прави опис на тези, които се съхраняват по-дългосрочно и ги предава в архива.
11. Умение за работа с програмни продукти, използвани при въвеждане и извеждане на документите.
12. Поддържа работното си място чисто и подредено.
13. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа съгласно чл.126 от КТ.
14. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя.
15. Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
16. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на фирмата – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на деловодната дейност и други
17. Повишава професионалната си квалификация.

Отговорности:
 точното систематизиране, съхраняване и подреждане на документите в делопроизводството;
 спазване на конфиденциалност на поверителната информация и служебната тайна;
 отговаря за правилното съхранение на документацията;
 точно и в срок изпълнение на поставените задачи.

Права:
1. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
2. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява
3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
4. Следи за изтичане на сроковете и напомня на съответния служител за това.
5. Не приема документи за изпращане, ако не са оформени и подписани съгласно инструкцията да деловодство.
6. Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
 навреме предадени документи към адресатите;
 липса на не получени документи до адресатите, по негова вина;
 лесна за обслужване картотека;
 чисто и подредено работно място;
 дисциплина на работното място;
 проява на необходимата инициативност;
 работа в екип.

Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Средно образование.
Професионален опит:
Не се изисква.
Специални умения:
Специализации в областта деловодството, умения за работа в екип, умение за работа с програмни продукти, разработени за деловодна дейност.
Владеене на чужди езици: не се изисква.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност, емоционална устойчивост, честност.
Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Условия на труд и производствена среда:
Работи в офис с обособено работно място.
Специфични условия на труд:
Ползва компютър.
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло.
Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
...........................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |