Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО May 24 2018 04:59:08
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 1

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Организатор, офис

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ОФИС МЕНИДЖЪР


Наименование Организатор, офис
Код по НКПД 4191 3017

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Управителя на дружеството
Длъжността ръководи:
Административно – Управителят на дружеството.
Методически – Управителят на дружеството.
Място в структурата:

Управител на дружеството

ОФИС МЕНИДЖЪР

Технически секретар


Цел на длъжността
Извършва цялостна дейност по организация на работата в офисите на дружеството и води кореспонденцията.

Основни взаимоотношения:
Вътрешни
Вътрешно си взаимодейства с всички служители на дружеството.
Външни
Външно си взаимодейства с фирмите-партньори на дружеството.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Получава кореспонденцията на дружеството и я разпределя по отдели.
2. Приема посетители в офисите на дружеството и ги настанява в свободни приемни, за което уведомява служителите , които ще провеждат срещата.
3. Координира контакта на служителите в дружеството помежду им.
4. Участва в подготовката и организирането на фирмени събирания.
5. Води официалната кореспонденция на дружеството в страната и чужбина.
6. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
7. Непрекъснато повишава професионалната си квалификация.
8. Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от Управителя на дружеството.
9. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

Отговорности:
1. Отговаря за цялостната организация на дейността в офисите на дружеството.
2. Отговаря за представителния вид на рецепцията на офисите на дружеството.
3. Отговаря за коректно изпълнение на възложените му задължения.

Права
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:

Вид и равнище на образованието
Завършено висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“.
Професионален/управленски опит
Препоръчителен практически опит.
Специални умения
Умения за работа с компютър – Microsoft Office, Internet.
Владеене на чужди езици
Да владее отлично английски език – писмено и говоримо.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики
Лоялност
Комуникативност
Условия на труд и производствена среда:

Режим на труд и почивка
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.
Битови придобивки и привилегии.
Съобразно нормативните актове и КТД.

Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |