Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО May 24 2018 04:59:41
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 1

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Касиер

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност КАСИЕР, ОПЕРАТИВЕН


Наименование Касиер
Код по НКПД 4211 1002

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Главния счетоводител
Длъжността ръководи:
Административно –
Методически –
Място в структурата:

Главен счетоводител

КАСИЕР


Цел на длъжността
Да изпълнява финансови операции за дружеството в съответствие с познанията и образованието си.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Длъжността си взаимодейства с отдел „Счетоводство“, Търговски отдел.
Външни:
С клиенти на дружеството, когато характерът на работа го изисква.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Права и задължения:
1. Приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа.
2. Извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени от управителя на дружеството лица приходно-разходни документи.
3. Води касовата книга по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация.
4. Проверява фактическата наличност на паричните суми, ценни книжа с касовия остатък, ежедневно приключва касовата отчетност.
5. Подготвя документите за заплати за компютърна обработка и проверява тяхното съответствие с подадените данни.
6. Предава и получава оформени документи, парични средства и ценни книжа в обслужващите финансови институции.
7. Приема, съхранява и предава валутни средства и извършва касови операции с валута по предварително оформени документи.
8. Изготвя удостоверения и служебни бележки по изплатените от касата възнаграждения.
9. Да изготвя всички изисквани от него отчети (седмично и месечно) за дейността си.
10. Да спазва финансовата дисциплина относно отчетите за командировки или други случаи, при които се борави с пари в брой.
11. Да спазва всички други задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

Отговорности:
1. Отговаря за съхраняваните в касата парични средства и ценни книжа.
2. Носи отговорност за настъпили вреди, за изразходвани парични средства срещу неоформени в съответствие с изискванията парични документи.

Права:
Всички права, предвидени в Кодекса на труда, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

Специфични функции и задачи:
Длъжността има материално-отчетнически характер и е свързана с боравене с пари в брой.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Да познава и работи с компютърните системи за съставяне на платежни ведомости и изчисляване на възнагражденията, отпуските и обезщетенията.
Вид и равнище на образованието:
Средно специално образование.
Професионален/управленски опит:
Минимум 2 години практически опит.
Специални умения:
Да познава нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с водене на касовите операции, заплащането на труда, отпуските и обезщетенията за временна неработоспособност, реда и изискванията за извършване на касови операции.
Да е запознат с нормативните изисквания за оформяне на приходно-разходните документи и за реда за приемане, съхранение и отпускане на пари и ценни книжа.
Да познава Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове към тях.
Владеене на чужди езици:
Не се изисква.
Условия на труд и производствена среда:
Режим на труд и почивка:
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.

Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |