Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО July 17 2018 23:45:06
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 3

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

 Легални дефиниции: Легални дефиниции
Авансово плащане
плащане след одобрение на проекта и преди извършване на инвестиционните разходи


Аварийни ремонтно-възстановителни работи
дейности по възстановяването на съоръжения или на части от тях до нормалното им работно състояние, в което са били в експлоатация преди частичното им унищожаване и/или повреждане в резултат на авария


Авиокомпания
означава всяко предприятие за въздушен транспорт, предлагащо или извършващо международни въздушни услуги


автоматизиран регистър с данни
означава всеки набор от информация, подложен на автоматизирана обработка


автоматизирана обработка
операции, извършени изцяло или отчасти чрез автоматизирани средства


Автор
физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение


Административен източник
регистър или информационна система, създадени със закон, съдържащи информация за обектите на статистическите изследвания


Административен орган
орган, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки друг орган, който въз основа на специален закон е овластен с административни правомощия


Административно нарушение
деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред


администратор на регистъра
физическо или юридическо лице, държавен орган, институция или друг орган, компетентен съгласно вътрешното право да решава каква е целта на автоматизирания регистър с данни, категориите лични данни, които могат да бъдат запаметявани, и операциите, на които могат да бъдат подлагани


Активен пазар
пазар, при който съществуват следните условия: а) стоките, които се търгуват, са хомогенни; б) желаещите продавачи и купувачи могат да бъдат открити нормално по всяко време, и в) цените са общодостъпни


Активи по отсрочени данъци
сумите на данъците от печалбата, възстановими в бъдещи периоди, по отношение на: а) намаляеми временни разлики; б) пренасяне напред на неизползвани данъчни загуби, и в) пренасяне напред на неизползвани данъчни кредити


Актюерски еквивалент на пенсионните права за старост
настоящата стойност на всички бъдещи пенсионни плащания, които би получило осигуреното лице след пенсионирането си и съответстващи на придобития от него осигурителен стаж


Акцизната декларация
документ, в който лицензираният складодържател или регистрираното лице декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения


Акцизно дебитно известие
данъчен документ, с който се отразява увеличението на начисления акциз по издаден акцизен данъчен документ
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |